• Client

  Departament de matemàtica aplicada de la Universitat de Girona

 • Any

  2016

 • Abast

  Disseny, modelat 3D, fabricació i muntatge

 • Descripció

  El departament de matemàtica aplicada de la Universitat de Girona és un referent en l’estudi de dades composicionals, mitjançant aquest prototip es fa evident com funciona l’anomenada distància d’Aitchison, en concret s’explica perquè unes formes que aparentment hauríen de ser arrodonides es presenten aplatanades als diagrames.

  Tècnicament un dels punts més dificultosos va ser poder modelar i fabricar la superfície definida per l’eqüació x*y*z = arrel(3), el modelat es va fer mitjançant Grasshopper, la fabricació es va fer mitjançant corbes tallades a làser encolades en posició, es va suavitzar la superficie amb masilla i es va pintar de blanc.

  Una curiositat d’aquest projecte és que l’aprofitament del material va ser molt elevat ja que totes les peces senars es poden treure d’un tros de fusta de la mida de la base i totes les peces parelles també, és a dir, la peça “n” al centre hi té un forat de la forma de la peça “n+2”. Explicat així no té gaire gràcia però la veritat és que això va ser molt útil!

  Un altre element clau va ser el llum, per tal que el prototip tingués èxit la llum havía de sortir d’un punt molt concentrat, havía de fer molta llum (lúmens) i el con de llum havía de ser pròxim als 90º. La làmpara que va donar millors resultats va ser un llum led de focus de cotxe (les llargues).