• Client

  Ajuntament de Ripoll

 • Any

  2017

 • Abast

  Disseny i fabricació

 • Descripció

  Ajuntament de Ripoll:

  Realment la maqueta encarregada a l’estudi Ingènerum ha respost a les expectatives plantejades des de l’Ajuntament de Ripoll, alhora de reflectir la proposta d’una futura implantació d’activitats industrials en un àmbit que es previst programar com a sòl urbanitzable.

  Es tracta d’establir l’impacte d’una futura edificació industrial en uns terrenys al sud del municipi, separats del nucli urbà i envoltat de sòl agrícola i forestal.

  En aquest sentit la maqueta a escala 1/1000 (1mx2m.) ha permès constatar la proposta d’implantació i alhora la possibilitat de restitució d’uns terrenys que actualment es troben degradats a causa d’antigues activitats extractives.

  L’aspecte volgudament realista de la maqueta, és d’una acurada representació topogràfica, sobre una base d’ortofotografia texturitzada i amb identificació volumètrica i neutre de les construccions existents, que permet fer-se una clara idea a qualsevol observador/a de la implantació proposada de les noves construccions dins de l’entorn de la vall de la riera de Les Llosses.

  Des dels Serveis Tècnics municipal, volem agrair-vos la feina feta.