• Client

  SIGO

 • Any

  2015

 • Abast

  Càlcul estructural d’un mur de retenció sequencial a base de blocs de formigó

 • Descripció

  S’ha realitzat un càlcul d’una sitja horitzontal per l’emmagatzematge de gra de blat de moro fabricat amb un novedós sistema constructiu, a base de blocs de formigó prefabricats.

  La complexitat del càlcul residia principalment en la determinació correcta de les càrregues a considerar sobre el mur, juntament amb la determinació del conjunt de verificacions a realitzar.